Kemaskini info

UTAMA

Universiti Putra Malaysia (UPM) menganjurkan Program Inkubasi Usahawantani bagi melahirkan usahawan dalam kalangan graduan khususnya dalam bidang pertanian selaras dengan hasrat kerajaan untuk menambah bilangan usahawan muda

Melahirkan graduan yang mempunyai ATRIBUT keusahawanan dalam bidang pertanian yang merangkumi aspek pengeluaran, pemprosesan dan perniagaantani

  • Tanaman rock melon (fertigasi)

  • Akuakultur (ternakan ikan tilapia dalam sangkar)

  • Bioteknologi (penghasilan biokompos)

  • Ternakan ayam kampung kacukan

  • Pengurusan perkhidmatan makanan

  • Perdagangan

  • Ekopelancongan

  • Ternakan ruminan

Graduan dengan kelayakan minimum Diploma (keutamaan adalah kepada graduan dalam bidang yang berkaitan dengan pertanian) Berumur antara 18-30 tahun

Program akan berjalan secara sepenuh masa selama 6 bulan bermula 3 Januari hingga 30 Jun 2018

 

Copyright 2015 All Rights Reserved.